Inno dell'Unione Sovietica

Inno Nazionale
Inno dell'Unione Sovietica
Гимн Советского Союза

Inno nazionale
USSR Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg
Informazioni generali
NazioneUnione Sovietica Unione Sovietica
RSFS Russa RSFS Russa
Adozione15 marzo 1944
Dismissione26 dicembre 1991 (URSS)
23 novembre 1990 (RSFS Russa)
Componimento poetico
Testo
AutoreSergej Vladimirovič Michalkov (testo 1943 e 1977)
Gabriel El-Registan (solo testo 1943)
Composizione musicale
Partitura
AutoreAleksandr Vasil'evič Aleksandrov
Audio
Versione strumentale (info file)


L'Inno dell'Unione Sovietica (in russo: Гимн Советского Союза?, traslitterato: Gimn Sovetskogo Sojuza; dal 1977 al 1991: Inno dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in russo: Гимн Союза Совéтских Социалистических Республик?) fu adottato come inno nazionale dall'Unione Sovietica, in sostituzione de L'Internazionale, il 15 marzo 1944, nella convinzione che i soldati dell'Armata Rossa sarebbero stati più motivati da un inno dedicato alla loro nazione piuttosto che a un movimento di respiro globale.[1][2]

Copertina del libretto originale

La musica fu composta da Aleksandr Aleksandrov sul testo di Sergej Michalkov e Gabriel El-Registan. L'opera fu ispirata all'inno del Partito bolscevico, composto da Vasilij Lebedev-Kumač nel 1939.[1][2]

StoriaModifica

 
La partitura dell'inno sovietico.
Inno dell'Unione Sovietica del 1944 (info file)
Inno dell'Unione Sovietica del 1944 - con il testo precedente alla Destalinizzazione.
Inno dell'Unione Sovietica, testo del 1977 (info file)
Inno dell'Unione Sovietica con il testo del 1977.
Inno dell'Unione Sovietica (melodia) (info file)
La melodia dell'inno dell'Unione Sovietica (dal 2000, con un testo differente, è inno della Federazione Russa).

Nella versione originale, il nome di Stalin era menzionato nella seconda strofa, ma dopo la morte del leader sovietico, nel 1953, e il conseguente processo di destalinizzazione, tale menzione non fu più ritenuta accettabile. Per questo motivo, a partire da quegli anni fino al 1977, l'inno fu eseguito solo nella versione melodica. Nel 1977, il testo fu reintitolato e riscritto eliminando il riferimento a Stalin, mentre venne mantenuto quello a Lenin che era considerato il padre spirituale del comunismo russo.

A seguito del collasso dell'Unione Sovietica, nel 1991, la Federazione Russa adottò un nuovo inno nazionale, il "Canto patriottico" (in russo: Патриотическая Песня?). A partire dal 31 dicembre 2000, venne ripristinata la melodia dell'inno sovietico, ma con un testo differente - sempre scritto da Michalkov - allo scopo di rappresentare la natura non comunista della Federazione, vedasi Inno della Federazione Russa.

Versione del 1977Modifica

Versione ufficiale in russoModifica

Testo in cirillico
Traslitterazione nell'alfabeto latino
Trascrizione AFI

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[3]

Sojùz nerušìmyj respùblik svobòdnych
Splotìla navéki velìkaja Rus'.
Da zdràvstvuet sòzdannyj vòlej naròdov
Edìnyj, mogùčij Sovétskij Sojùz!

Pripev:
Slàv'sja, otéčestvo, nàše svobòdnoe,
Drùžby naròdov nadëžnyj oplòt!
Pàrtija Lénina - Sila naròdnaja
Nas k toržestvù Kommunizma vedët!

Skvoz' gròzy sijàlo nam sòlnce svobòdy,
I Lénin vélikij nam put' ozarìl:
Na pràvoe délo on pòdnjal naròdy,
Na trùd i na pòdvigi nas vdochnovìl!

Pripev

V pobéde bessmertnych idéj Kommunizma
My vìdim grjàduščee nàšej strany,
I kràsnamu znàmeni slàvnoj Otčìzny
My budem vsegdà bezzavétno verny!

Pripev

[sɐˈjus nʲɪruˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjɪ ˈrusʲ]
[də ˈzdrastvujɪt ˈsozdənɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈɡutɕɪj sɐˈvʲɛtskʲɪj sɐˈjus]

[prʲɪˈpʲef]
[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjɪ]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲoʐnɨj ɐˈplot]
[ˈpartʲɪjə ˈlʲenʲɪnə sʲilə nɐˈrodnəjə]
[nɐs k‿tərʐɨstˈvu kəmuˈnʲizmə vʲɪˈdʲot]

[skvəzʲˈɡrozɨ sʲɪˈjalɐ nam ˈsontsɪ svɐˈbodɨ]
[i ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj nɐm ˈputʲ əzɐˈrʲil]
[nɐ ˈpravəjɪ ˈdʲɛlə on ˈpodnʲɪl naˈrodɨ]
[nɐ ˈtrud i nɐ ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐvʲɪl]

[prʲɪˈpʲef]

[f‿pɐˈbʲedʲɪ bʲɪˈsmʲɛrtnɨx ɪˈdʲej kəmuˈnʲizmə]
[mɨ ˈvʲidʲɪm ɡrʲɪˈduɕːiə ˈnaʂɨj stranɨ]
[i ˈkrasnəmu ˈznamʲɪnʲɪ ˈslavnəj ɐˈtɕiznɨ]
[mɨ ˈbudʲɪm fsʲɪɡˈda bɪzːɐˈvʲɛtnə vʲɪrˈnɨ]

[prʲɪˈpʲef]

Traduzione letteraleModifica

Un'unione indivisibile di repubbliche libere
La Grande Russia ha saldato per sempre.
Fondata dalla volontà dei popoli,
Viva l'unita e potente Unione Sovietica!

RITORNELLO
Sia celebre la nostra Patria libera,
Sicuro baluardo dell'amicizia fra i popoli!
Il partito di Lenin, che è la forza del popolo
Ci porta verso il trionfo del Comunismo!

Attraverso la tempesta ci illuminò il sole della libertà
E il grande Lenin ci rischiarò la via:
Alla giusta causa mosse i popoli,
Ci ispirò al lavoro e ad eroiche imprese!

RITORNELLO

Nella vittoria delle idee immortali del Comunismo
Noi vediamo l'avvenire del nostro Paese.
Ed alla bandiera Rossa della gloriosa Patria
Saremo sempre leali con abnegazione!

RITORNELLO

Inno dell'Unione Sovietica (coro)[1]

Versione del 1944Modifica

In RussoModifica

Testo in cirillico
Traslitterazione nell'alfabeto latino
Trascrizione AFI

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт![4]

Sojùz nerušìmyj respùblik svobòdnych
Splotìla navéki velìkaja Rus';
Da zdràvstvuet sòzdannyj vòlej naròdov
Edìnyj, mogùčij Sovétskij Sojùz!

Slàv'sja, otéčestvo, nàše svobòdnoe,
Drùžby naròdov nadëžnyj oplòt!
Znàmja sovetskoe, Znàmja naròdnoe
Pust' ot pobèdy k pobède vedët!

Skvoz' gròzy sijàlo nam sòlnce svobòdy,
I Lénin vélikij nam put' ozarìl:
Nas vyràstil Stàlin;— na vèrnost' naròdu,
Na trùd i na pòdvigi nas vdochnovìl!

Slàv'sja, otéčestvo, nàše svobòdnoe,
Sčast'ja naròdov nadëžnyj oplòt!
Znàmja sovetskoe, Znàmja naròdnoe
Pust' ot pobèdy k pobède vedët!

My àrmiju nàšu rastìli v sražèn'jach,
Zachvàtčikov pòdlych s dorògi smetëm!
My v bìtvach rešàem sud'bù pokolènij,
My k slàve Otčìznu svojù povedëm!

Slàv'sja, otéčestvo, nàše svobòdnoe,
Slàvy naròdov nadëžnyj oplòt!
Znàmja sovetskoe, Znàmja naròdnoe
Pust' ot pobèdy k pobède vedët!

[sɐˈjʉs nʲɪrʊˈʂɨmɨj rʲɪsˈpublʲɪk svɐˈbodnɨx]
[splɐˈtʲilə nɐˈvʲekʲɪ vʲɪˈlʲikəjə ˈrusʲ]
[ˈda ˈzdrastvʊjɪt ˈsozdənːɨj ˈvolʲɪj nɐˈrodəf]
[jɪˈdʲinɨj mɐˈgutɕɪj sɐˈvʲetskʲɪj sɐˈjʉs]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈdruʐbɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈskvosʲ ˈgrozɨ sʲɪjæˈlə ˈnam ˈsontsɨ svɐˈbodɨ]
[ˈi ˈlʲenʲɪn vʲɪˈlʲikʲɪj ˈnam ˈputʲ ɐzɐˈrʲil]
[ˈnas ˈvɨrəsʲtʲɪl ˈstalʲɪn nə ˈvʲernəsʲtʲ ˈnɐrodʊ]
[nə ˈtrut ˈi nə ˈpodvʲɪɡʲɪ ˈnas vdəxnɐˈvʲil]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈɕːæsʲtʲjə nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

[ˈmɨ ˈarmʲɪjʉ ˈnaʂʊ rɐsʲˈtʲilʲɪ f‿srɐˈʐɛnʲjəx]
[zɐxˈvatɕːɪkəf ˈpodlɨx z‿ˈdɐˈroɡʲɪ smʲɪˈtʲɵm]
[ˈmɨ v‿ˈbʲitvəx rʲɪˈʂajɪm sʊdʲˈbu pəkɐˈlʲenʲɪj]
[ˈmɨ k‿ˈslavʲɪ ɐˈtɕːiznʊ svɐˈju pəvʲɪˈdʲɵm]

[ˈslafʲsʲə ɐˈtʲetɕɪstvə ˈnaʂɨ svɐˈbodnəjə]
[ˈslavɨ nɐˈrodəf nɐˈdʲɵʐnɨj ɐpˈlot]
[ˈznamʲə sɐˈvʲetskəjə ˈznamʲə nɐˈrodnəjə]
[ˈpusʲtʲ ɐt pɐˈbʲedɨ k‿pɐˈbʲedʲɪ vʲɪˈdʲɵt]

Traduzione letteraleModifica

Un'unione indivisibile di repubbliche libere
La Grande Russia ha saldato per sempre.
Fondata dalla volontà dei popoli,
Viva l'unita e potente Unione Sovietica!

Ritornello:
Sia celebre la nostra Patria libera,
Sicuro baluardo dell'amicizia fra i popoli!
La bandiera sovietica, la bandiera del popolo
Ci guidi di vittoria in vittoria!

Attraverso la tempesta ci illuminò il sole della libertà
E il grande Lenin ci rischiarò la via:
Stalin ci educò alla dedizione verso il popolo,
Ci ispirò al lavoro e ad eroiche imprese!

Ritornello:
Sia celebre la nostra Patria libera,
Sicuro baluardo della felicità dei popoli!
La bandiera sovietica, la bandiera del popolo
Ci guidi di vittoria in vittoria!

Abbiamo cresciuto il nostro esercito nelle battaglie.
I vili invasori spazzeremo via dal cammino!
Negli scontri decidiamo il destino di generazioni,
Verso la gloria porteremo la nostra Patria!

Ritornello
Sia celebre la nostra Patria libera,
Sicuro baluardo della gloria dei popoli!
La bandiera sovietica, la bandiera del popolo
Ci guidi di vittoria in vittoria!

Utilizzo nei mediaModifica

L’inno è stato utilizzato nel film Rocky IV e nella intro del videogioco The Hunt for Red October.

NoteModifica

  1. ^ a b https://music-facts.ru/song/Aleksandr_Aleksandrov/Gimn_SSSR/ Гимн СССР. Александр Александров. Факты о песне., текст песни.. Интересные факты о песнях. Дата обращения 7 декабря 2018.
  2. ^ a b Frans C. Lemaire. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. — Гиперион, 2003. — С. 108. — 532 с.
  3. ^ Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года
  4. ^ Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года

Altri progettiModifica

Collegamenti esterniModifica