Municipalità locali del Sudafrica

Le municipalità locali del Sudafrica, o municipalità di categoria B, costituiscono il terzo livello di governo locale del Paese e, dopo la riforma amministrativa approvata nel 2016, sono pari a 205. Esse ricadono sotto la giurisdizione delle municipalità distrettuali.

Le 205 municipalità locali del Sudafrica (2016)

Non vi sono municipalità locali in nessuna delle 6 municipalità metropolitane, che hanno un diverso sistema di amministrazione.

Le municipalità locali possono comprendere più città, villaggi o fattorie; normalmente sono governate da un sindaco e da un consiglio comunale. Come le municipalità metropolitane, sono divise in distretti elettorali chiamati wards, operativi sia per le elezioni nazionali che per quelle locali.

Lista modifica

Provincia del Capo Occidentale modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Beaufort West Central Karoo 49 586 21 917
  Bergrivier West Coast 61 897 4 407
  Bitou Eden 49 162 992
  Breede Valley Cape Winelands 166 825 3 833
  Cape Agulhas Overberg 33 038 3 467
  Cederberg West Coast 49 768 8 007
  Drakenstein Cape Winelands 251 262 1 538
  George Eden 193 672 5 191
  Hessequa Eden 52 642 5 733
  Kannaland Eden 24 767 4 758
  Knysna Eden 68 659 1 109
  Laingsburg Central Karoo 8 289 8 784
  Langeberg (già Breede River/Winelands) Cape Winelands 97 724 4 518
  Matzikama West Coast 67 147 12 981
  Mossel Bay Eden 89 430 2 011
  Oudtshoorn Eden 95 933 3 537
  Overstrand Overberg 80 432 1 708
  Prince Albert Central Karoo 13 136 8 153
  Saldanha Bay West Coast 99 193 2 015
  Stellenbosch Cape Winelands 155 733 831
  Swartland West Coast 113 762 3 707
  Swellendam Overberg 35 916 3 835
  Theewaterskloof Overberg 108 790 3 232
  Witzenberg Cape Winelands 115 946 10 753

Provincia del Capo Orientale modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Amahlathi Amatole 122 778 4 820
  Blue Crane Route Sarah Baartman 36 002 11 068
  Elundini Joe Gqabi 138 141 5 065
  Emalahleni Chris Hani 119 460 3 447
  Engcobo Chris Hani 155 513 2 484
  Great Kei Amatole 38 991 1 736
  Ingquza Hill O. R. Tambo 278 481 2 477
  Intsika Yethu Chris Hani 145 372 2 711
  Inxuba Yethemba Chris Hani 65 560 11 663
  King Sabata Dalindyebo O. R. Tambo 451 710 3 027
  Kou-Kamma Sarah Baartman 40 663 3 593
  Kouga Sarah Baartman 98 558 2 670
  Makana Sarah Baartman 80 390 4 376
  Matatiele Alfred Nzo 203 843 4 352
  Mbhashe Amatole 254 909 3 169
  Mbizana Alfred Nzo 281 905 2 417
  Mhlontlo O. R. Tambo 188 226 2 826
  Mnquma Amatole 252 390 3 270
  Ndlambe Sarah Baartman 61 176 1 841
  Ngqushwa Amatole 72 190 2 241
  Ntabankulu Alfred Nzo 123 976 1 385
  Nyandeni O. R. Tambo 290 390 2 474
  Port St Johns O. R. Tambo 156 136 1 291
  Sakhisizwe Chris Hani 63 582 2 355
  Senqu Joe Gqabi 134 150 7 329
  Sundays River Valley Sarah Baartman 54 504 5 994
  Umzimvubu Alfred Nzo 191 620 2 577
  Dr Beyers Naudé Sarah Baartman
  Walter Sisulu Joe Gqabi
  Enoch Mgijima Chris Hani
  Raymond Mhlaba Amatole

Provincia del Capo Settentrionale modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Dikgatlong Frances Baard 46 841 7 315
  Emthanjeni Pixley ka Seme 42 356 13 472
  Ga-Segonyana John Taolo Gaetsewe 93 652 4 492
  Gamagara John Taolo Gaetsewe 41 617 2 619
  Hantam Namakwa 21 578 36 128
  Joe Morolong John Taolo Gaetsewe 89 530 20 172
  Kai !Garib ZF Mgcawu 65 869 26 358
  Kamiesberg Namakwa 10 187 14 210
  Kareeberg Pixley ka Seme 11 673 17 702
  Karoo Hoogland Namakwa 12 588 32 274
  Kgatelopele ZF Mgcawu 18 687 2 478
  Khâi-Ma Namakwa 12 465 16 628
  !Kheis ZF Mgcawu 16 637 11 107
  Magareng Frances Baard 24 204 1 542
  Nama Khoi Namakwa 47 041 17 989
  Phokwane Frances Baard 63 000 834
  Renosterberg Pixley ka Seme 10 978 5 527
  Richtersveld Namakwa 11 982 9 608
  Siyancuma Pixley ka Seme 37 076 16 753
  Siyathemba Pixley ka Seme 21 591 14 725
  Sol Plaatje Frances Baard 248 041 3 145
  Thembelihle Pixley ka Seme 15 701 8 023
  Tsantsabane ZF Mgcawu 35 093 18 333
  Ubuntu Pixley ka Seme 18 601 20 389
  Umsobomvu Pixley ka Seme 28 376 6 819
  Dawid Kruiper ZF Mgcawu

Stato libero modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Dihlabeng Thabo Mofutsanyane 128 704 4 880
  Kopanong Xhariep 49 171 15 645
  Letsemeng Xhariep 38 628 9 829
  Mafube Fezile Dabi 57 876 3 971
  Maluti a Phofung Thabo Mofutsanyane 335 784 4 338
  Mantsopa Thabo Mofutsanyane 51 056 4 291
  Masilonyana Lejweleputswa 63 334 6 796
  Matjhabeng Lejweleputswa 406 461 5 155
  Metsimaholo Fezile Dabi 149 108 1 717
  Mohokare Xhariep 34 146 8 776
  Moqhaka Fezile Dabi 160 532 7 925
  Nala Lejweleputswa 81 220 4 129
  Ngwathe Fezile Dabi 120 520 7 055
  Nketoana Thabo Mofutsanyane 60 324 5 611
  Phumelela Thabo Mofutsanyane 47 772 8 183
  Setsoto Thabo Mofutsanyane 112 597 5 966
  Tokologo Lejweleputswa 28 986 9 326
  Tswelopele Lejweleputswa 47 625 6 524

Gauteng modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Emfuleni Sedibeng 721 663 966
  Lesedi Sedibeng 99 520 1 484
  Merafong City West Rand 197 520 1 631
  Midvaal Sedibeng 95 301 1 722
  Mogale City West Rand 362 422 1 342
  Rand West City West Rand

KwaZulu-Natal modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Abaqulusi Zululand 211 060 4 185
  Dannhauser Amajuba 102 161 1 516
  eDumbe Zululand 82 053 1 943
  Emadlangeni Amajuba 34 442 3 539
  Endumeni Umzinyathi 64 862 1 610
  Greater Kokstad Harry Gwala 65 981 2 680
  Impendle Umgungundlovu 33 105 1 528
  Jozini Umkhanyakude 186 502 3 442
  KwaDukuza iLembe 231 187 735
  Mandeni iLembe 138 078 545
  Maphumulo iLembe 96 724 896
  uMfolozi (già Mbonambi) King Cetshwayo 122 889 1 210
  Mkhambathini Umgungundlovu 63 142 891
  Mpofana Umgungundlovu 38 103 1 820
  Msinga Umzinyathi 177 577 2 501
  Msunduzi Umgungundlovu 618 536 634
  Mthonjaneni King Cetshwayo 47 818 1 086
  Mtubatuba Umkhanyakude 175 425 1 738
  Ndwedwe iLembe 14 082 1 093
  Newcastle Amajuba 363 236 1 855
  Nkandla King Cetshwayo 114 416 1 828
  Nongoma Zululand 194 908 2 182
  Nquthu Umzinyathi 165 307 1 962
  Okhahlamba Uthukela 132 068 3 971
  Richmond Umgungundlovu 65 793 1 256
  Ubuhlebezwe Harry Gwala 101 691 1 604
  Ulundi Zululand 188 317 3 250
  uMdoni Ugu 78 875 252
  Umhlabuyalingana Umkhanyakude 156 736 3 964
  uMhlathuze King Cetshwayo 334 459 793
  Umlalazi King Cetshwayo 213 601 2 214
  uMngeni Umgungundlovu 92 710 1 567
  uMshwathi Umgungundlovu 106 374 1 818
  uMuziwabantu Ugu 96 556 1 089
  Umvoti Umzinyathi 103 093 2 516
  Umzimkhulu Harry Gwala 180 302 2 435
  Umzumbe Ugu 160 975 1 259
  uPhongolo Zululand 127 238 3 239
  Alfred Duma Uthukela
  Ray Nkonyeni Ugu
  Big Five Hlabisa Umkhanyakude
  Inkosi Langalibalele Uthukela
  Dr Nkosazana Dlamini-Zuma Harry Gwala

Provincia del Limpopo modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Ba-Phalaborwa Mopani 150 637 7 462
  Bela Bela Waterberg 66 500 3 406
  Blouberg Capricorn 162 629 9 248
  Elias Motsoaledi Sekhukhune 249 363 3 713
  Ephraim Mogale Sekhukhune 123 648 2 011
  Greater Giyani Mopani 244 217 4 172
  Greater Letaba Mopani 212 701 1 891
  Greater Tzaneen Mopani 390 095 3 243
  Lepele-Nkumpi Capricorn 230 350 3 463
  Lephalale Waterberg 115 767 13 784
  Makado Vhembe 516 031 8 300
  Makhuduthamaga Sekhukhune 274 358 2 097
  Maruleng Mopani 94 857 3 244
  Mogalakwena Waterberg 307 682 6 166
  Molemole Capricorn 108 321 3 347
  Musina Vhembe 68 359 7 577
  Polokwane Capricorn 628 999 3 766
  Thabazimbi Waterberg 85 234 11 190
  Thulamela Vhembe 618 462 5 835
  Fetakgomo/Tubatse Sekhukhune
  Mookgophong/Modimolle (Lim 368) Waterberg
  Collins Chabane Vhembe

Mpumalanga modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  Albert Luthuli Gert Sibande 186 010 5 559
  Bushbuckridge Ehlanzeni 541 248 10 250
  Dipaleseng Gert Sibande 42 390 2 617
  Dr J.S. Moroka Nkangala 249 705 1 416
  Emakhazeni Nkangala 47 216 4 736
  Emalahleni Nkangala 395 466 2 678
  Govan Mbeki Gert Sibande 294 538 2 955
  Lekwa Gert Sibande 115 662 4 585
  Mbombela Ehlanzeni 588 794 5 394
  Mkhondo Gert Sibande 171 982 4 882
  Msukaligwa Gert Sibande 149 377 6 016
  Nkomazi Ehlanzeni 390 610 4 787
  Pixley ka Seme Gert Sibande 83 235 5 227
  Steve Tshwete Nkangala 229 831 3 976
  Thaba Chweu Ehlanzeni 98 387 5 719
  Thembisile (o Thembisile Hani) Nkangala 310 458 2 384
  Victor Khanye (già Delmas) Nkangala 75 452 1 568

Provincia del Nordovest modifica

Localizzazione Municipalità locale Distretto Popolazione
(2011)
Superficie
(km²)
  City of Motlosana Dr. Kenneth Kaunda 398 676 3 561
  Ditsobotla Ngaka Modiri Molema 168 902 6 465
  Greater Taung Dr. Ruth Segomotsi Mompati 177 642 5 635
  Kagisano/Molopo Dr. Ruth Segomotsi Mompati 105 789 23 827
  Kgetlengrivier Bojanala Platinum 51 049 3 973
  Lekwa-Teemane Dr. Ruth Segomotsi Mompati 53 248 3 681
  Madibeng Bojanala Platinum 477 381 3 839
  Mahikeng Ngaka Modiri Molema 291 527 3 698
  Mamusa Dr. Ruth Segomotsi Mompati 60 355 3 615
  Maquassy Hills Dr. Kenneth Kaunda 77 794 4 643
  Moretele Bojanala Platinum 186 947 1 379
  Moses Kotane Bojanala Platinum 242 554 5 719
  Naledi Dr. Ruth Segomotsi Mompati 66 781 6 941
  Ramotshere Moiloa Ngaka Modiri Molema 150 713 7 193
  Ratlou (già Setla-Kgobi) Ngaka Modiri Molema 107 339 4 884
  Rustenburg Bojanala Platinum 549 575 3 423
  Tswaing Ngaka Modiri Molema 124 218 5 966
  Tlokwe/Ventersdorp Dr. Kenneth Kaunda

Omonimie modifica

Modifiche territoriali modifica

Nel 2011 sono state apportate le seguenti modifiche territoriali:

Nel 2016 il numero delle municipalità locali è passato da 226 a 205. Le municipalità soppresse e accorpate in municipalità di nuova istituzione sono state le seguenti:

Altre municipalità, invece, sono state soppresse e suddivise tra municipalità già esistenti:

È stata infine costituita la municipalità locale di Collins Chabane, a seguito dell'accorpamento di parte di Makado e di parte di Thulamela (entrambe rimaste).

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica