Seiryoku Zen'yo Kokumin Taiiku no Kata - Altre lingue