Shin seiki Evangelion - Kōtetsu no girlfriend 2nd - Altre lingue