Suddivisione amministrativa dell'Henan

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione dell'Henan, una provincia della Repubblica Popolare Cinese, è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn).

 • 17 prefetture (地区 dìqū)
  • 17 città con status di prefettura
 • 159 contee (县 xiàn)
  • 21 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 88 contee
  • 50 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 2299 città (镇 zhèn)
  • 841 città (镇 zhèn)
  • 1054 comuni (乡 xiāng)
  • 12 comuni etnici (民族乡 mínzúxiāng)
  • 392 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina

Prefecture level County Level
Name Chinese (S) Hanyu Pinyin
Zhengzhou City
郑州市
Zhèngzhōu Shì
Zhongyuan District 中原区 Zhōngyuán Qū
Erqi District 二七区 Èrqī Qū
Guancheng Hui District 管城回族区 Guǎnchéng Huízú Qū
Jinshui District 金水区 Jīnshuǐ Qū
Shangjie District 上街区 Shàngjiē Qū
Huiji District 惠济区 Huìjì Qū
Xinzheng City 新郑市 Xīnzhèng Shì
Dengfeng City 登封市 Dēngfēng Shì
Xinmi City 新密市 Xīnmì Shì
Gongyi City 巩义市 Gǒngyì Shì
Xingyang City 荥阳市 Xíngyáng Shì
Zhongmu County 中牟县 Zhōngmù Xiàn
Sanmenxia City
三门峡市
Sānménxiá Shì
Hubin District 湖滨区 Húbīn Qū
Yima City 义马市 Yìmǎ Shì
Lingbao City 灵宝市 Língbǎo Shì
Mianchi County 渑池县 Miǎnchí Xiàn
Shan County 陕县 Shǎn Xiàn
Lushi County 卢氏县 Lúshì Xiàn
Luoyang City
洛阳市
Luòyáng Shì
Xigong District 西工区 Xīgōng Qū
Laocheng District 老城区 Lǎochéng Qū
Chanhe Hui District 瀍河回族区 Chánhé Huízú Qū
Jianxi District 涧西区 Jiànxī Qū
Jili District 吉利区 Jílì Qū
Luolong District 洛龙区 Luòlóng Qū
Yanshi City 偃师市 Yǎnshī Shì
Mengjin County 孟津县 Mèngjīn Xiàn
Xin'an County 新安县 Xīn'ān Xiàn
Luanchuan County 栾川县 Luánchuān Xiàn
Song County 嵩县 Sōng Xiàn
Ruyang County 汝阳县 Rǔyáng Xiàn
Yiyang County 宜阳县 Yíyáng Xiàn
Luoning County 洛宁县 Luòníng Xiàn
Yichuan County 伊川县 Yīchuān Xiàn
Jiaozuo City
焦作市
Jiāozuò Shì
Jiefang District 解放区 Jiěfàng Qū
Shanyang District 山阳区 Shānyáng Qū
Zhongzhan District 中站区 Zhōngzhàn Qū
Macun District 马村区 Mǎcūn Qū
Mengzhou City 孟州市 Mèngzhōu Shì
Qinyang City 沁阳市 Qìnyáng Shì
Xiuwu County 修武县 Xiūwǔ Xiàn
Bo'ai County 博爱县 Bó'ài Xiàn
Wuzhi County 武陟县 Wǔzhì Xiàn
Wen County 温县 Wēn Xiàn
Xinxiang City
新乡市
Xīnxiāng Shì
Weibin District 卫滨区 Wèibīn Qū
Hongqi District 红旗区 Hóngqí Qū
Fengquan District 凤泉区 Fèngquán Qū
Muye District 牧野区 Mùyě Qū
Weihui City 卫辉市 Wèihuī Shì
Huixian City 辉县市 Huīxiàn Shì
Xinxiang County 新乡县 Xīnxiāng Xiàn
Huojia County 获嘉县 Huòjiā Xiàn
Yuanyang County 原阳县 Yuányáng Xiàn
Yanjin County 延津县 Yánjīn Xiàn
Fengqiu County 封丘县 Fēngqiū Xiàn
Changyuan County 长垣县 Chángyuán Xiàn
Hebi City
鹤壁市
Hèbì Shì
Qibin District 淇滨区 Qíbīn Qū
Shancheng District 山城区 Shānchéng Qū
Heshan District 鹤山区 Hèshān Qū
Jun County 浚县 Jùn Xiàn
Qi County 淇县 Qí Xiàn
Anyang City
安阳市
Ānyáng Shì
Beiguan District 北关区 Běiguān Qū
Wenfeng District 文峰区 Wénfēng Qū
Yindu District 殷都区 Yīndū Qū
Long'an District 龙安区 Lóng'ān Qū
Linzhou City 林州市 Línzhōu Shì
Anyang County 安阳县 Ānyáng Xiàn
Tangyin County 汤阴县 Tāngyīn Xiàn
Hua County 滑县 Huá Xiàn
Neihuang County 内黄县 Nèihuáng Xiàn
Puyang City
濮阳市
Púyáng Shì
Hualong District 华龙区 Huálóng Qū
Qingfeng County 清丰县 Qīngfēng Xiàn
Nanle County 南乐县 Nánlè Xiàn
Fan County 范县 Fàn Xiàn
Taiqian County 台前县 Táiqián Xiàn
Puyang County 濮阳县 Púyáng Xiàn
Kaifeng City
开封市
Kāifēng Shì
Gulou District 鼓楼区 Gǔlóu Qū
Longting District 龙亭区 Lóngtíng Qū
Shunhe Hui District 顺河回族区 Shùnhé Huízú Qū
Yuwangtai District 禹王台区 Yǔwángtái Qū
Jinming District 金明区 Jīnmíng Qū
Qi County 杞县 Qǐ Xiàn
Tongxu County 通许县 Tōngxǔ Xiàn
Weishi County 尉氏县 Wèishì Xiàn
Kaifeng County 开封县 Kāifēng Xiàn
Lankao County 兰考县 Lánkǎo Xiàn
Shangqiu City
商丘市
Shāngqiū Shì
Liangyuan District 梁园区 Liángyuán Qū
Suiyang District 睢阳区 Suīyáng Qū
Yongcheng City 永城市 Yǒngchéng Shì
Yucheng County 虞城县 Yúchéng Xiàn
Minquan County 民权县 Mínquán Xiàn
Ningling County 宁陵县 Nínglíng Xiàn
Sui County 睢县 Suī Xiàn
Xiayi County 夏邑县 Xiàyì Xiàn
Zhecheng County 柘城县 Zhèchéng Xiàn not Tuòchéng
Xuchang City
许昌市
Xǔchāng Shì
Weidu District 魏都区 Wèidū Qū
Yuzhou City 禹州市 Yǔzhōu Shì
Changge City 长葛市 Chánggě Shì
Xuchang County 许昌县 Xǔchāng Xiàn
Yanling County 鄢陵县 Yānlíng Xiàn
Xiangcheng County 襄城县 Xiāngchéng Xiàn
Luohe City
漯河市
Luòhé Shì
Yuanhui District 源汇区 Yuánhuì Qū
Yancheng District 郾城区 Yǎnchéng Qū
Zhaoling District 召陵区 Zhàolíng Qū
Wuyang County 舞阳县 Wǔyáng Xiàn
Linying County 临颍县 Línyǐng Xiàn
Pingdingshan City
平顶山市
Píngdǐngshān Shì
Xinhua District 新华区 Xīnhuá Qū
Weidong District 卫东区 Wèidōng Qū
Zhanhe District 湛河区 Zhànhé Qū
Shilong District 石龙区 Shílóng Qū
Wugang City 舞钢市 Wǔgāng Shì
Ruzhou City 汝州市 Rǔzhōu Shì
Baofeng County 宝丰县 Bǎofēng Xiàn
Ye County 叶县 Yè Xiàn
Lushan County 鲁山县 Lǔshān Xiàn
Jia County 郏县 Jiá Xiàn
Nanyang City
南阳市
Nányáng Shì
Wolong District 卧龙区 Wòlóng Qū
Wancheng District 宛城区 Wǎnchéng Qū
Dengzhou City 邓州市 Dèngzhōu Shì
Nanzhao County 南召县 Nánzhào Xiàn
Contea di Fangcheng 方城县 Fāngchéng Xiàn
Xixia County 西峡县 Xīxiá Xiàn
Zhenping County 镇平县 Zhènpíng Xiàn
Neixiang County 内乡县 Nèixiāng Xiàn
Xichuan County 淅川县 Xīchuān Xiàn
Sheqi County 社旗县 Shèqí Xiàn
Tanghe County 唐河县 Tánghé Xiàn
Xinye County 新野县 Xīnyě Xiàn
Tongbai County 桐柏县 Tóngbǎi Xiàn
Xinyang City
信阳市
Xìnyáng Shì
Shihe District 浉河区 Shīhé Qū
Pingqiao District 平桥区 Píngqiáo Qū
Xi County 息县 Xī Xiàn
Huaibin County 淮滨县 Huáibīn Xiàn
Huangchuan County 潢川县 Huángchuān Xiàn
Guangshan County 光山县 Guāngshān Xiàn
Gushi County 固始县 Gùshǐ Xiàn
Shangcheng County 商城县 Shāngchéng Xiàn
Luoshan County 罗山县 Luóshān Xiàn
Xin County 新县 Xīn Xiàn
Zhoukou City
周口市
Zhōukǒu Shì
Chuanhui District 川汇区 Chuānhuì Qū
Xiangcheng City 项城市 Xiàngchéng Shì
Fugou County 扶沟县 Fúgōu Xiàn
Xihua County 西华县 Xīhuá Xiàn
Shangshui County 商水县 Shāngshuǐ Xiàn
Taikang County 太康县 Tàikāng Xiàn
Luyi County 鹿邑县 Lùyì Xiàn
Dancheng County 郸城县 Dānchéng Xiàn
Huaiyang County 淮阳县 Huáiyáng Xiàn
Shenqiu County 沈丘县 Shěnqiū Xiàn
Zhumadian City
驻马店市
Zhùmǎdiàn Shì
Yicheng District 驿城区 Yìchéng Qū
Queshan County 确山县 Quèshān Xiàn
Biyang County 泌阳县 Bìyáng Xiàn
Suiping County 遂平县 Suípíng Xiàn
Xiping County 西平县 Xīpíng Xiàn
Shangcai County 上蔡县 Shàngcài Xiàn
Runan County 汝南县 Rǔnán Xiàn
Pingyu County 平舆县 Píngyú Xiàn
Xincai County 新蔡县 Xīncài Xiàn
Zhengyang County 正阳县 Zhèngyáng Xiàn
Directly administered Jiyuan City 济源市 Jìyuán Shì

Collegamenti esterniModifica

 • Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China (中华人民共和国民政部), ed. Administrative Divisions Booklet of the People's Republic of China, 2006 (《中华人民共和国行政区划简册—2006》). Beijing: Cartographic Publishing House of China (中国地图出版社), 2006. (ISBN 7-5031-4160-3)
  Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina