Tabella dei profeti delle religioni abramitiche

lista di un progetto Wikimedia

Questa è la lista dei profeti (alle volte chiamati "messaggeri" o "messia") delle religioni abramitiche:

Le quattro religioni abramitiche principali.

Tavola generale dei profeti abramitici

modifica
Profeta \ Religione Numero di religioni condivise  Ebraismo[1]  Samaritanesimo[2] Cristianesimo  

(con Mormonismo e Avventismo)

 Mandeismo[3][4]
 
Islam

(con Ahmadiyya)[1][5]

(vedere: profeti dell'islam)

 Drusismo Bahaismo    Rastafarianesimo
Abramo 7 V ʾǍbrǎʾm V - ʾIbrāhīm ʾIbrāhīm Ibráhím V
Giacobbe 7 V Yå̄ːqob V - Yaqub Yaʾqob Yaqúb V
Mosè 7 V Moše V - Musa Mūsā Musá V
Aronne 6 V Årron V - Harun - Harún V
Adamo 6 - ʾĀ̊dā̊m V V ʾĀdam ʾĀdam Ádam -
Elia 6 V - V - Ilyas Al-Khidr[6] Élyás Ellijah
Ermete Trismegisto (o Enoch) 6 - ʾĪnūḵ Enoch - Idris ʾAḵnūḵ Edrís Enoch
Giobbe 6 V - V - Ayub Ayyūb Ayyúb V
Giovanni Battista 6 - - V Yuhana Maṣbana Yaḥyā ibn Zakariyā Al-Khidr[6] Yúna V
Giuseppe 6 V Yūsef V - Yusuf - Yusúf V
Isacco 6 V Yēṣʾåq V - ʾIsḥāq - Isháq V
Noè 6 - Nā̊ʾ V Nuh Nuh Núh -
Salomone 6 V (come "Re") - (controversia) - Sulayman Sulaymān Sulaymān V
Davide 5 V (come "Re") - V - Dawud - "David"[7] V
Ezechiele 5 V - V - Dhu l-Kifl - Za'l Kifl V
Geremia 5 V - V - Irmiyā - Ermíya V
Gesù 5 (menzionato) - Gesù Cristo - ʿĪsā ibn Maryam ("Gesù, figlio di Maria") Isā V V
Giona 5 V - V - Yunus - Yunus V
Isaia 5 V - V - Ishaʻyā' - Íshiya V
Abacuc 4 V - V - Ḥabaqūq - - V
Daniele 4 - - V - Dānyāl - Danyál V
Eliseo 4 V - V - al-Yasa - - V
Gioele 4 V - V - - - Yu'íl V
Giosuè 4 V Yēʾūša V - Yusha (controversia)[8] - - -
Ietro 4 - - V - Shoaib Shuʿayb Shu'ayb -
Ismaele 4 - Yišmaʿʾēl V - Ismā'īl - Ismá‘íl -
Miriam 4 V Maryåm V - - - - V
Samuele 4 V - V - Syamuil - - V
Set 4 - Šåt V Šītil Šīṯ - - -
Zaccaria 4 Zekaryah - V - - - V Zechariah
Achia (il Silonita) 3 Ahijah HaShiloni - Ahijah HaShiloni - - - - Ahijah HaShiloni
Aggeo (o Haggai) 3 V - V - - - - V
Azaria (profeta) 3 V - V - - - - V
Baruc (o Bārūḵ ben Nərīyā) 3 V - V - - - - V
Debora 3 V - V - - - - V
Eldad e Medad 3 V Ildåd - Mūdåd V - - - - -
Eliezer 3 V - V - - - - V
Esdra 3 (solo nella penisola arabica, in passato) - V - ʿUzayr - - -
Gad (profeta) 3 V - V - - - - V
Hud 3 - Eber - - Hud - Húd -
Jahaziel (profeta) 3 V - V - - - - V
Jehu (profeta) 3 V - V - - - - V
Iddo 3 V - V - - - - V
Lot 3 - - V - Lut - Lúta -
Malachia 3 V - V - - - - V
Maometto (o Muhammad) 3 - - - - V V V -
Michea (profeta) 3 V - V - - - - V
Natan 3 V - V - - - - V
Naum 3 V - V - - - - V
Neriah (profeta) 3 V - V - - - - V
Oded (profeta) 3 V - V - - - - V
Osea 3 Hosea - V - - - - Horsea
Rut 3 V - V - - - - V
Salih 3 - Šīlå - - Saleh - Sálih -
Shemaiah (profeta) 3 V - V - - - - V
Seraiah (profeta) 3 V - V - - - - V
Sofonia 3 Zephaniah - V - - - - Zephaniah
Uriah (profeta) 3 V - V - - - - V
Zaccaria 3 - - V - Zakariyya - - V
Abdia (o Obadiah) 2 V - - - - - - V
Abele 2 - - V - Hābīl - - -
Al-Khidr[6] 2 - - - - V (controversia)[9] San Giorgio[6] - -
Alessandro Magno 2 - - - - Dhu al-Qarnayn (controversia) al-ʾIskandar - -
Amos 2 V - - - - - - V
Buddha 2 - - - - O (solo Ahmadiyya) - Búdá -
Culda (o Huldah) 2 V - - - - - - V
Elihu (profeta) 2 ’Elihu - V - - - - -
Ester 2 V - V - - - - -
Fineas 2 V - V - - - - -
Gedeone 2 V - O (solo Chiesa ortodossa e Chiesa apostolica armena) - - - - -
Giovanni di Patmos

(o Giovanni l'evangelista)

2 - - O (tranne che Chiesa ortodossa siriaca) - - - - V
Hanani (profeta) 2 V - - - - - - V
Krishna 2 - - - - O (solo Ahmadiyya) - Vāsudeva (o Krishna-Vāsudeva) -
Maria 2 - - V (controversia) - Maryam bint 'Imran ("Maria figlia di 'Imran") - - -
Micaiah (profeta) 2 V - - - - - - V
Sara 2 V - - - - Sāra - -
Sem 2 - Šēm - Sam - - - -
Zarathustra 2 - - - - O (solo Ahmadiyya) - V -
Profeti della Manifestazione di Dio: 1 - - - - - - V -
I profeti del Libro di Mormon, tra cui: 1 - - O (solo il Mormonismo) - - - - -
I profeti del Drusismo, (a gruppi di 5)

1° GRUPPO

2° GRUPPO

3° GRUPPO

1 - - - - - V - -
Akhenaton 1 - - - - - Ākhnātūn - -
Democrate (filosofo) 1 - - - - - V - -
Plotino 1 - - - - - V - -
Zabulon 1 - - - - - Sabalān - -
Confucio 1 - - - - O (solo Ahmadiyya) - - -
Elijah Muhammad 1 - - - - O (solo Nation of Islam) - - -
Mirza Ghulam Ahmad 1 - - - - O (solo Ahmadiyya: Messia) - - -
Noble Drew Ali 1 - - - - O (solo Moorish Science Temple of America) - - -
Hailé Selassié 1 - - - - - - - V
Marcus Garvey 1 - - - - - - - V
Vernon Carrington (o Gad) 1 - - - - - - - V
Profeti degli israeliti-samaritani[2]:
 • Măʾllēləl
 • Yărăd
 • Mətušā̊ːlaʾ
 • Ləmēk
 • ʾArpakšā̊d
 • Pălăg
 • Rəʿu
 • Šărūg
 • Nāʾūr
 • Tărăʾ
 • Lībi
 • ʾÅmrām
 • Kīlåb
 • Mårqe
1 - V - - - - - -


Criteri della tabella

modifica
 • Sono indicati solo i profeti ufficiali delle varie religioni abramitiche (e relative sottoreligioni);
 • La tabella è ordinata partendo dai profeti più condivisi in ordine decrescente di condivisione; a parità di numero di religioni condivise, si procede in ordine alfabetico.
 • Le colonne della tabella sono ordinate secondo l'ordine cronologico di fondazione delle religioni secondo la storiografia consolidata.

Legenda

modifica
Legenda: Visualizzazione cella:
Profeta principale / Messia / "sigillo dei profeti" V / (nome locale)
Profeta condiviso: V / (nome locale)
Profeta di una sottoreligione: O (con indicata la sottoreligione in stile corsivo)
Status di profeta controverso / dibattito in corso: (controversia)
Profeta non condiviso -
 1. ^ a b (EN) Brannon M. Wheeler, The A to Z of Prophets in Islam and Judaism., Scarecrow Press, 2010, ISBN 978-1-4617-1895-6, OCLC 863824465. URL consultato il 26 febbraio 2023.
 2. ^ a b (EN) Prophets in the Israelite Samaritan Tradition, Moses, Marqeh, Dusis, su Israelite Samaritan Information Institute. URL consultato il 26 febbraio 2023.
 3. ^ Carlos Gelbert e Mark J. Lofts, The teachings of the Mandaean John the Baptist, 2017, ISBN 978-0-9580346-7-8, OCLC 1000148487. URL consultato il 28 febbraio 2023.
 4. ^ (EN) Brikhah S. Nasoraia, Sacred Text and Esoteric Praxis in Sabian Mandaean Religion (PDF).
 5. ^ (EN) The Prophets, su alislam.org. URL consultato il 26 febbraio 2023.
 6. ^ a b c d Uno dei quattro profeti del Drusismo ad avere tale titolo.
 7. ^ Il "David" illustrato nella Manifestazione di Dio del Baha'i è diverso da quello delle altre religioni abramitiche, in quanto vissuto prima di Mosè.
 8. ^ Menzionato indirettamente nel Corano (come il successore profetico di Mosè).
 9. ^ (EN) 15. The Ethos Of Prophet Khidr, su www.al-islam.org, 8 giugno 2015. URL consultato il 26 febbraio 2023.
 10. ^ (EN) The Sabaeans and African-based Religions in the Americas, su bahai-library.com. URL consultato il 26 febbraio 2023.

Voci correlate

modifica