Apri il menu principale
Bandiera dei Neo-assiri

Rūmrāmā (in aramaico: ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ; IPA: ru:m'ra:ma:[1]) è de facto l'inno del popolo assiro, scritto da Yosip Bet Yosip e musicato da Nebu Juel Issabey[2].

Indice

TestoModifica

(syc)

«ܩܵܐ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܪܵܡܵܐ
ܕܐܘܼܡܬܲܐ ܐܵܬܘܿܪ ܟܵܠܲܚ ܒܫܠܵܡܵܐ
ܗܿܝ ܕܗܘܸܐ ܠܵܗܿ ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ
ܩܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ
ܐܵܢܝܼ ܕܦܪܸܣܠܗܘܿܢ ܠܡܸܬ ܥܲܡܪܵܢܝܼܬܵܐ
ܐܵܢܝܼ ܕܡܗܘܼܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ
ܕܥܵܡܪܵܐ ܗܘܵܐ ܒܫܠܵܡܵܐ ܗܲܠ ܐܵܒܵܕܘܼܬܵܐ
ܕܚܲܝܘܿܗܿ ܥܵܒܼܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܪܘܵܚܲܢܝܘܼܬܵܐ
ܕܝܵܪܡܵܐ ܗܘܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ ܓܵܘ ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ»

(syc)

«Qā Rūmrāmā d-šimā rāmā
D-Ūmta Ātūr kālaḥ b-šlāmā
Hay d-whīlhā dargūštā d-Mardutā
Qā īqārā d-Avāhātan
Ānyī d-prēslhūn l-mīt'amrānītā
Ānyī d-mhūdyalōn āh Barnāšūtā
D-āmrāwā b-šlāmā hal ābādūtā
D-ḥayōhō āvryī wāw b-rwāḥanyūtā
D-yārmāwhā b-Māryā gāw Elāyūtā»

IPAModifica

qa: ru:mra:ma: dʃima: ra:ma:
du:mtʰa: a:tʰu:r kʰa:laḥ bʃlama:
ai dwi:la: dagu:ʃtʰa: dmardu:tʰa:
qa: iqa:ra: dawa:ha:tʰan
a:ni: pre:slhu:n lmi:t'amra:nitʰa:
a:ni: dmu:djalu:n a:h barna:ʃu:tʰa:
da:mra:wa: bʃla:ma: hal a:ba:du:tʰa:
dḥajo:ho: o:ri:wo: brwa:ha:iu:tʰa:
dja:rma:wa: bma:rja: go: ella:iu:tʰa:

TraduzioneModifica

Per l'ammirazione del grande nome
della Nazione dell'Assiria in pace,
Essa che è la culla della Civiltà;
Per l'onore dei nostri antenati,
loro che si sono diffusi nel mondo,
Ah, loro che hanno guidato l'Umanità;
Che esista in pace per l'eternità
Viva in spiritualità
Raggiunga la grandezza in Dio onnipotente

NoteModifica

  1. ^ Search Entry, su www.assyrianlanguages.org. URL consultato il 21 settembre 2018.
  2. ^ Assyrian National Anthem, su www.atour.com. URL consultato il 21 settembre 2018.

Collegamenti esterniModifica

  Portale Musica: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di musica