Dialetto sulcoviano

Il dialetto sulcoviano (slesiano: sulkowski djalekt, polacco: dialekt sułkowski) è uno dei dialetti slesiani individuati da Feliks Steuer nel suo lavoro Dialekt sułkowski (1934). Appartiene ad un gruppo di dialetti usati presso il confine polacco-slesiano e il suo nome deriva dalla città natale di Steuer. In questo dialetto lo studioso ha creato opere come Ostatńi gwojźdźaurz e Z naszej źymjy ślůnskej. L'ortografia vigente è l'alfabeto slesiano di Steuer.

EsempioModifica

«Gwojźdźaurz mau wjelkům familijam. Ćynżko mu je wszyckich ućůngnuć. Ale robi dźyń i noc, ażby dźeći mjały co jejść, co se oblyc i czim zostać. We wszyckim půmaugau mu baba. To je dobrau baba. Kaj chłop być ńy może, tam je ůna. W leće stauwau rano o jednej a leći na trauwam. Tam daleko za huczńicam. Jak przychodźi du dům, warzi na blasze. Dauwau świńům, gańśům, kurům a odbywau krowy. Po śńaudańu idźe na poly. Krůtko przed połejdńym zajś je důma. Mujśi warzyć objaud a gotować lau bydła.»

(Feliks Steuer, Ostatńi gwojźdźaurz)
  Portale Linguistica: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di linguistica