Scots Wha Hae

inno di Robert Burns
Scots Wha Hae
Scots Wha hae wi' Wallace Bled.jpg
Spartito dell'inno
TonalitàSi bemolle maggiore
Tipo di composizioneInno patriottico
Epoca di composizioneintorno al 1314
Durata media3 minuti

Scots Wha Hae (in inglese, Scots, Who Have) è uno degli inni non ufficiali della Scozia.

StoriaModifica

È incerta l'occasione per cui sia stato scritto questo inno. Alcune fonti lo fanno risalire al 1314, in occasione della battaglia di Bannockburn. Il testo è stato tradotto anche in russo da Samuil Marshak.[1]

TestoModifica

Testo originario in lingua scozzese
'Scots, wha hae wi Wallace bled,
Scots, wham Bruce has aften led,
Welcome tae yer gory bed,
Or tae victorie.
Versione in inglese
'Scots, who have with Wallace bled,
Scots, whom Bruce has often led,
Welcome to your gory bed
Or to victory.
Versione in gaelico
Fheachd Alba, thug le Uallas buaidh,
'S tric fo Bhrus bha 'n cogadh cruaidh,
Fàilte dhuibh gu fois na h-uaigh,
No gu buaidh is sìth.
'Now's the day, an now's the hour:
See the front o battle lour,
See approach proud Edward's power -
Chains and Slaverie.
'Now is the day, and now is the hour:
See the front of battle lower (threaten),
See approach proud Edward's power -
Chains and slavery.
Seo an latha — an uair seo tha,
Feuch fo 'n cruaidh a-nuas mar sgàil,
Feachd na h-uaill fo Ionbhar dàn',
Dhèanamh thràillean dinn.
'Wha will be a traitor knave?
Wha will fill a coward's grave?
Wha sae base as be a slave?
Let him turn an flee.
'Who will be a traitor knave?
Who will fill a coward's grave?
Who's so base as be a slave? -
Let him turn, and flee.
Cò 'na shloightear, feallta, fuar?
Cò 'na ghealtar dh'iarradh uaigh?
Cò 'na thràill fo shail luchd-fuath?
Clis bi bhuam fhir-chlith.
'Wha, for Scotland's king and law,
Freedom's sword will strongly draw,
Freeman stand, or Freeman fa,
Let him on wi me.
'Who for Scotland's King and Law
Freedom's sword will strongly draw,
Freeman stand or freeman fall,
Let him follow me.
Cò às leth a Thìr, 's a Còir
Thairrneas stàillinn chruaidh 'na dhòrn?
Buaidh an àird, no bàs le glòir!
Lean a dheòin do Rìgh.
'By Oppression's woes and pains,
By your sons in servile chains!
We will drain our dearest veins,
But they shall be free.
'By oppression's woes and pains,
By your sons in servile chains,
We will drain our dearest veins
But they shall be free.
Air ar bruid fo shluagh neo-chaomh,
Air bhur n-àl an sàs san daors',
Tràighidh sinn ar fuil 's an raon,
Bheir sinn saors' d' ar linn.
'Lay the proud usurpers low,
Tyrants fall in every foe,
Liberty's in every blow! -
Let us do or dee.
'Lay the proud usurpers low,
Tyrants fall in every foe,
Liberty is in every blow,
Let us do or die!'
Sìos na coimhich bhorb gur bas!
Sreath gun ìochd - gach ceann thig 'bhàin,
Saorsa thig an lorg gach stràic.
Buaidh no bàs man till.

NoteModifica

Collegamenti esterniModifica

  Portale Scozia: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Scozia