Apri il menu principale

Suddivisione amministrativa del Fujian

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione della provincia dello Fujian è articolata sui seguenti tre livelli: prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in città (镇 zhèn). :

 • 9 prefetture (地区 dìqū)
  • 8 città con status di prefettura
  • 1 prefetture autonome
 • 85 contee (县 xiàn)
  • 14 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 45 contee
  • 26 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 1111 città (镇 zhèn)
  • 608 città (镇 zhèn)
  • 334 comuni (乡 xiāng)
  • 18 comuni etnici (民族乡 mínzúxiāng)
  • 151 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla Suddivisione amministrativa della Cina.

Prefetture Contee
Nome Cinese (S) Hanyu Pinyin
Fuzhou città
福州市
Fúzhōu Shì
Gulou 鼓楼区 Gǔlóu Qū
Distretto di Taijiang 台江区 Táijiāng Qū
Distretto di Cangshan 仓山区 Cāngshān Qū
Distretto di Mawei 马尾区 Mǎwěi Qū
Distretto di Jin'an 晋安区 Jìn'ān Qū
Fuqing città 福清市 Fúqīng Shì
Changle città 1 长乐市 Chánglè Shì
Contea di Minhou 闽侯县 Mǐnhòu Xiàn (not Mǐnhóu)
Contea di Lianjiang 1 连江县 Liánjiāng Xiàn
Contea di Luoyuan 1 罗源县 Luóyuán Xiàn
Contea di Minqing 闽清县 Mǐnqīng Xiàn
Contea di Yongtai 永泰县 Yǒngtài Xiàn
Contea di Pingtan 平潭县 Píngtán Xiàn
Nanping città
南平市
Nánpíng Shì
Distretto di Yanping 延平区 Yánpíng Qū
Shaowu città 邵武市 Shàowǔ Shì
Wuyishan città 武夷山市 Wǔyíshān Shì
Jian'ou città 建瓯市 Jiàn'ōu Shì
Jianyang città 建阳市 Jiànyáng Shì
Contea di Shunchang 顺昌县 Shùnchāng Xiàn
Contea di Pucheng 浦城县 Pǔchéng Xiàn
Contea di Guangze 光泽县 Guāngzé Xiàn
Contea di Songxi 松溪县 Sōngxī Xiàn
Contea di Zhenghe 政和县 Zhènghé Xiàn
Sanming città
三明市
Sānmíng Shì
Distretto di Meilie 梅列区 Méiliè Qū
Distretto di Sanyuan 三元区 Sānyuán Qū
Yong'an città 永安市 Yǒng'ān Shì
Contea di Mingxi 明溪县 Míngxī Xiàn
Contea di Qingliu 清流县 Qīngliú Xiàn
Contea di Ninghua 宁化县 Nínghuà Xiàn
Contea di Datian 大田县 Dàtián Xiàn
Contea di Youxi 尤溪县 Yóuxī Xiàn
Contea di Sha 沙县 Shā Xiàn
Contea di Jiangle 将乐县 Jiānglè Xiàn
Contea di Taining 泰宁县 Tàiníng Xiàn
Contea di Jianning 建宁县 Jiànníng Xiàn
Putian città
莆田市
Pútián Shì
Distretto di Chengxiang 城厢区 Chéngxiāng Qū
Distretto di Hanjiang 涵江区 Hánjiāng Qū
Distretto di Licheng 荔城区 Lìchéng Qū
Distretto di Xiuyu ² 秀屿区 Xiùyǔ Qū
Contea di Xianyou 仙游县 Xiānyóu Xiàn
Quanzhou città
泉州市
Quánzhōu Shì
Distretto di Licheng 鲤城区 Lǐchéng Qū
Distretto di Fengze 丰泽区 Fēngzé Qū
Distretto di Luojiang 洛江区 Luòjiāng Qū
Distretto di Quangang 泉港区 Quángǎng Qū
Shishi città 石狮市 Shíshī Shì
Jinjiang città 晋江市 Jìnjiāng Shì
Nan'an città 南安市 Nán'ān Shì
Contea di Hui'an 惠安县 Huì'ān Xiàn
Contea di Anxi 安溪县 Ānxī Xiàn
Contea di Yongchun 永春县 Yǒngchūn Xiàn
Contea di Dehua 德化县 Déhuà Xiàn
Contea di Quemoy 金門縣 ²
Xiamen città
厦门市
Xiàmén Shì
Distretto di Siming 思明区 Sīmíng Qū
Distretto di Haicang 海沧区 Hǎicāng Qū
Distretto di Huli 湖里区 Húlǐ Qū
Distretto di Jimei 集美区 Jíměi Qū
Distretto di Tong'an 同安区 Tóng'ān Qū
Distretto di Xiang'an 翔安区 Xiáng'ān Qū
Zhangzhou città
漳州市
Zhāngzhōu Shì
Distretto di Xiangcheng 芗城区 Xiāngchéng Qū
Distretto di Longwen 龙文区 Lóngwén Qū
Longhai città 龙海市 Lónghǎi Shì
Contea di Yunxiao 云霄县 Yúnxiāo Xiàn
Contea di Zhangpu 漳浦县 Zhāngpǔ Xiàn
Contea di Zhao'an 诏安县 Zhào'ān Xiàn
Contea di Changtai 长泰县 Chángtài Xiàn
Contea di Dongshan 东山县 Dōngshān Xiàn
Contea di Nanjing 南靖县 Nánjìng Xiàn
Contea di Pinghe 平和县 Pínghé Xiàn
Contea di Hua'an 华安县 Huá'ān Xiàn
Longyan città
龙岩市
Lóngyán Shì
Distretto di Xinluo 新罗区 Xīnluó Qū
Zhangping città 漳平市 Zhāngpíng Shì
Contea di Changting 长汀县 Chángtīng Xiàn
Contea di Yongding 永定县 Yǒngdìng Xiàn
Contea di Shanghang 上杭县 Shàngháng Xiàn
Contea di Wuping 武平县 Wǔpíng Xiàn
Contea di Liancheng 连城县 Liánchéng Xiàn
Ningde città
宁德市
Níngdé Shì
Distretto di Jiaocheng 蕉城区 Jiāochéng Qū
Fu'an città 福安市 Fú'ān Shì
Fuding città 福鼎市 Fúdǐng Shì
Contea di Shouning 寿宁县 Shòuníng Xiàn
Contea di Xiapu 霞浦县 Xiápǔ Xiàn
Contea di Zherong 柘荣县 Zhèróng Xiàn
Contea di Pingnan 屏南县 Píngnán Xiàn
Contea di Gutian 古田县 Gǔtián Xiàn
Contea di Zhouning 周宁县 Zhōuníng Xiàn
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina