Suddivisione amministrativa del Jiangsu

lista di un progetto Wikimedia

La suddivisione della provincia dello Jiangsu è articolata sui seguenti tre livelli: Prefetture (地区 dìqū), a loro volta suddivise in Contee (县 xiàn), che a loro volta sono suddivise in Città (镇 zhèn). In particolare:

 • 13 prefetture (地区 dìqū)
 • 106 contee (县 xiàn)
  • 27 città con status di contea (县级市 xiànjíshì)
  • 25 contee
  • 54 distretti (市辖区 shìxiáqū)
 • 1518 città (镇 zhèn)
  • 1117 città (镇 zhèn)
  • 124 comuni (乡 xiāng)
  • 1 comune etnico (民族乡 mínzúxiāng)
  • 275 sotto-distretti (街道办事处 jiēdàobànshìchù)

Per una loro illustrazione, si rinvia alla voce sulla suddivisione amministrativa della Cina.

Prefetture Contee
Nome Cinese (S) Hanyu Pinyin
Città di Nanchino
南京市
Nánjīng Shì
Distretto di Xuanwu 玄武区 Xuánwǔ Qū
Distretto di Baixia 白下区 Báixià Qū
Distretto di Qinhuai 秦淮区 Qínhuái Qū
Distretto di Jianye 建邺区 Jiànyè Qū
Distretto di Gulou 鼓楼区 Gǔlóu Qū
Distretto di Xiaguan 下关区 Xiàguān Qū
Distretto di Pukou 浦口区 Pǔkǒu Qū
Distretto di Liuhe 六合区 Liùhé Qū
Distretto di Qixia 栖霞区 Qīxiá Qū
Distretto di Yuhuatai 雨花台区 Yǔhuātái Qū
Distretto di Jiangning 江宁区 Jiāngníng Qū
Contea di Lishui 溧水县 Lìshuǐ Xiàn
Contea di Gaochun 高淳县 Gāochún Xiàn
Città di Xuzhou
徐州市
Xúzhōu Shì
Distretto di Yunlong 云龙区 Yúnlóng Qū
Distretto di Gulou 鼓楼区 Gǔlóu Qū
Distretto di Jiuli 九里区 Jiǔlǐ Qū
Distretto di Jiawang 贾汪区 Jiǎwāng Qū
Distretto di Quanshan 泉山区 Quánshān Qū
Città di Pizhou 邳州市 Pīzhōu Shì
Città di Xinyi 新沂市 Xīnyí Shì
Contea di Tongshan 铜山县 Tóngshān Xiàn
Contea di Suining 睢宁县 Suīníng Xiàn
Contea di Pei 沛县 Pèi Xiàn
Contea di Feng 丰县 Fēng Xiàn
Città di Lianyungang
连云港市
Liányúngǎng Shì
Distretto di Xinpu 新浦区 Xīnpǔ Qū
Distretto di Lianyun 连云区 Liányún Qū
Distretto di Haizhou 海州区 Hǎizhōu Qū
Contea di Ganyu 赣榆县 Gànyú Xiàn
Contea di Guanyun 灌云县 Guànyún Xiàn
Contea di Donghai 东海县 Dōnghǎi Xiàn
Contea di Guannan 灌南县 Guànnán Xiàn
Città di Suqian
宿迁市
Sùqiān Shì
Distretto di Sucheng 宿城区 Sùchéng Qū
Distretto di Suyu 宿豫区 Sùyù Qū
Contea di Shuyang 沭阳县 Shùyáng Xiàn
Contea di Siyang 泗阳县 Sìyáng Xiàn
Contea di Sihong 泗洪县 Sìhóng Xiàn
Città di Huai'an
淮安市
Huái'ān Shì
Distretto di Qinghe 清河区 Qīnghé Qū
Distretto di Qingpu 清浦区 Qīngpǔ Qū
Distretto di Chuzhou 楚州区 Chǔzhōu Qū
Distretto di Huaiyin 淮阴区 Huáiyīn Qū
Contea di Jinhu 金湖县 Jīnhú Xiàn
Contea di Xuyi 盱眙县 Xūyí Xiàn
Contea di Hongze 洪泽县 Hóngzé Xiàn
Contea di Lianshui 涟水县 Liánshuǐ Xiàn
Città di Yancheng
盐城市
Yánchéng Shì
Distretto di Tinghu 亭湖区 Tínghú Qū
Distretto di Yandu 盐都区 Yándū Qū
Città di Dongtai 东台市 Dōngtái Shì
Città di Dafeng 大丰市 Dàfēng Shì
Contea di Sheyang 射阳县 Shèyáng Xiàn
Contea di Funing 阜宁县 Fùníng Xiàn
Contea di Binhai 滨海县 Bīnhǎi Xiàn
Contea di Xiangshui 响水县 Xiǎngshuǐ Xiàn
Contea di Jianhu 建湖县 Jiànhú Xiàn
Città di Yangzhou
扬州市
Yángzhōu Shì
Distretto di Guangling 广陵区 Guǎnglíng Qū
Distretto di Weiyang 维扬区 Wéiyáng Qū
Distretto di Hanjiang 邗江区 Hánjiāng Qū
Città di Yizheng 仪征市 Yízhēng Shì
Città di Jiangdu 江都市 Jiāngdū Shì
Città di Gaoyou 高邮市 Gāoyóu Shì
Contea di Baoying 宝应县 Bǎoyìng Xiàn
Città di Taizhou
泰州市
Tàizhōu Shì
Distretto di Hailing 海陵区 Hǎilíng Qū
Distretto di Gaogang 高港区 Gāogǎng Qū
Città di Jingjiang 靖江市 Jìngjiāng Shì
Città di Taixing 泰兴市 Tàixīng Shì
Città di Jiangyan 姜堰市 Jiāngyàn Shì
Città di Xinghua 兴化市 Xīnghuà Shì
Città di Nantong
南通市
Nántōng Shì
Distretto di Chongchuan 崇川区 Chóngchuān Qū
Distretto di Gangzha 港闸区 Gǎngzhá Qū
Città di Haimen 海门市 Hǎimén Shì
Città di Qidong 启东市 Qǐdōng Shì
Città di Tongzhou 通州市 Tōngzhōu Shì
Città di Rugao 如皋市 Rúgāo Shì
Contea di Rudong 如东县 Rúdōng Xiàn
Città di Hai'an 海安县 Hǎi'ān Xiàn
Città di Zhenjiang
镇江市
Zhènjiāng Shì
Distretto di Jingkou 京口区 Jīngkǒu Qū
Distretto di Runzhou 润州区 Rùnzhōu Qū
Distretto di Dantu 丹徒区 Dāntú Qū
Città di Yangzhong 扬中市 Yángzhōng Shì
Città di Danyang 丹阳市 Dānyáng Shì
Città di Jurong 句容市 Jùróng Shì
Città di Changzhou
常州市
Chángzhōu Shì
Distretto di Zhonglou 钟楼区 Zhōnglóu Qū
Distretto di Tianning 天宁区 Tiānníng Qū
Distretto di Qishuyan 戚墅堰区 Qīshùyàn Qū
Distretto di Xinbei 新北区 Xīnběi Qū
Distretto di Wujin 武进区 Wǔjìn Qū
Città di Jintan 金坛市 Jīntán Shì
Città di Liyang 溧阳市 Lìyáng Shì
Città di Wuxi
无锡市
Wúxī Shì
Distretto di Chong'an 崇安区 Chóng'ān Qū
Distretto di Nanchang 南长区 Náncháng Qū
Distretto di Beitang 北塘区 Běitáng Qū
Distretto di Binhu 滨湖区 Bīnhú Qū
Distretto di Huishan 惠山区 Huìshān Qū
Xishan 锡山区 Xīshān Qū
Distretto di Wuxi New 无锡新区 Wúxī Xīnqū
Città di Jiangyin 江阴市 Jiāngyīn Shì
Città di Yixing 宜兴市 Yíxīng Shì
Città di Suzhou
苏州市
Sūzhōu Shì
Distretto di Jinchang 金阊区 Jīnchāng Qū
Distretto di Canglang 沧浪区 Cānglàng Qū
Distretto di Pingjiang 平江区 Píngjiāng Qū
Distretto di Huqiu 虎丘区 Hǔqiū Qū
Distretto di Wuzhong 吴中区 Wúzhōng Qū
Distretto di Xiangcheng 相城区 Xiàngchéng Qū
Città di Wujiang 吴江市 Wújiāng Shì
Città di Kunshan 昆山市 Kūnshān Shì
Città di Taicang 太仓市 Tàicāng Shì
Città di Changshu 常熟市 Chángshú Shì
Città di Zhangjiagang 张家港市 Zhāngjiāgǎng Shì
Cina Portale Cina: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Cina