Utente:Avemundi/Slovacchia

SlovacchiaModifica

 1. Pravidlá slovenského pravopisu.
 2. Samuel Czambel
 3. Cimitero nazionale di Martin: Ján Hrušovský, Miloslav Schmidt
 4. Corte costituzionale della Repubblica Slovacca
 5. Martin Hattala
 6. Michal Miloslav Hodža
 7. Slovacchia centrale
 8. Jozef Škultéty
 9. Regione della Slovacchia Centrale
 10. Regione della Slovacchia Orientale
 11. Regione della Slovacchia Occidentale
 12. Consiglio nazionale slovacco (1848-1849)
 13. Matica slovenská
 14. Memorandum della nazione slovacca
 15. Tatrín: Matej Tučka, Jozef Ščasný, Samo Bohdan Hroboň
 16. Dichiarazione d'indipendenza della Repubblica Slovacca
 17. Jozef Cíger-Hronský
 18. Ján Francisci-Rimavský
 19. Michal Miloslav Bakulíny
 20. Štefan Marko Daxner
 21. Karol Kuzmány
 22. Ľudovít Štúr: Slovenský prestolný prosbopis
 23. Štefan Moyzes
 24. Magiarizzazione
 25. Ján Országh
 26. Petizioni del popolo slovacco
 27. Andrej Ľudovít Radlinský
 28. Štefan Závodník
 29. Castello di Budatín: Matúš Čák
 30. Dobrá Voda (Slovacchia)
 31. August Horislav Škultéty
 32. Ján Hollý
 33. Svetozár Hurban Vajanský
 34. Slovacchia occidentale
 35. Jozef Miloslav Hurban: Società ceco-slovacca
 36. Martin Kukučín
 37. Juraj Papánek
 38. Jozef Urbanovský
 39. Ján Kalinčiak
 40. Samuel Samoslav Vanko
 41. Juraj Fándly
 42. Pavol Dobšinský: Samuel Reuss
 43. Janko Čajak
 44. Terézia Vansová
 45. Ľudovít Kubáni
 46. Ján Botto
 47. Andrej Sládkovič
 48. Marína
 49. Sitno (monte)
 50. Samuel Jurkovič
 51. Martin Hamuljak
 52. Jonáš Záborský
 53. Juraj Palkovič
 54. Bohuslav Tablic
 55. Daniel Jaroslav Bórik
 56. Martin Hamaliar
 57. Martin Hamaliar (1783-1835)
 58. Daniel Gabriel Lichard
 59. Memorandum di Vienna
 60. Società di Sant'Adalberto
 61. Università cattolica di Ružomberok
 62. Maratona internazionale della pace
 63. Università tecnica di Košice: Slovacchia orientale
 64. Nová vlna
 65. Štefan Uher
 66. Elo Havetta: Dušan Hanák
 67. Ján Kadár
 68. Daniel Tállayi
  ---(2012-2017)
 69. Peter Jaroš
 70. František Švantner
 71. Margita Figuli: Šimon Jurovský
 72. Ľudo Ondrejov
 73. Ján Rotarides
 74. Koloman Sokol
 75. Theo Florin
 76. Letteratura slovacca: Johannes de Thurocz, Vašek Zaleský, Juraj Tranovský, Daniel Sinapius-Horčička, Augustin Dolezal, Jozef Ignác Bajza, Milo Urban, modernismo cattolico, Pavol Gašparovič-Hlbina, Pavel Bunčák, Miroslav Válek
 77. Janka Guzová
 78. Mikuláš Schneider-Trnavský
 79. Jednotný katolícky spevník
 80. Anton Augustín Baník
 81. Jozef Karol Viktorin
 82. Ján Baltazár Magin
 83. Juraj Palkovič (presbitero)
 84. Ján Smrek: Alfréd Zemanovský
 85. Ján Cikker: Ilja Zeljenka, Miroslav Bázlik, Juraj Beneš
 86. Viliam Figuš-Bystrý: Bohuslav Klimo, Fedor Fridrich Ruppeldt, Peter Bella, Pavel Kokeš, Dlhomír Poľský, Ján Petrovič
 87. Ján Podolák
 88. Castello di Banská Bystrica
 89. Università dei Santi Cirillo e Metodio di Trnava
 90. Rudolf Dilong: Štefan Atila Brezány, Congresso mondiale degli slovacchi, modernismo cattolico
 91. Eugen Suchoň: Krútňava, Svätopluk (opera), Peter Štilich, Boj sa skončí zajtra
 92. Frico Kafenda
 93. Martin Benka: Karol Ondreička, Emil Makovický
 94. Ľudovít Fulla
 95. Ján Mudroch
 96. Mikuláš Galanda
 97. Peter Matejka
 98. Janko Alexy
 99. Ján Kostra: Krista Bendová
 100. Università di Trnava
 101. Rito strigoniense
 102. Cantus catholici: Juraj Tranovský
 103. Benedikt Sőlőši
 104. Jozef Jankovič: Krištáľové krídlo
 105. Elena Várossová
 106. Alexander Matuška: Rudolf Jašík, Andrej Dúbravský, Jozef Brezany
 107. Alexandra Borbély
 108. Alexander Moyzes: Mikuláš Moyzes, Ivan Hrušovský, Poľana
 109. Štefan Hoza: Krútňava
 110. František Richard Osvald
 111. Società museale slovacca
 112. Biblioteca nazionale slovacca
 113. Viliam Pauliny-Tóth: Michal Dionýz Doležal, Ľudovít Karol Doležal, Eduard Alexander Doležal, Žigmund Pauliny-Tóth, Štefan Hrušovský, Matúš Čák
 114. Ivan Krasko
 115. Pavel Jozef Šafárik: Università Pavol Jozef Šafárik
 116. Ján Benedikti
 117. Chiesa evangelica slovacca
 118. Michal Rešetka
 119. Štefan Žáry: Hana Ponická, Pavel Bunčák, Ján Rak, Vladimír Reisel, Vladimír Oleríny
 120. Michal Chrástek: Emil Černý
 121. Ľudovít Vladimír Rizner
 122. Matúš Dula
 123. Consiglio nazionale slovacco (1918): Emil Stodola, Samuel Zoch
 124. Ferdinand Juriga: Pavel Blaho, Florián Tománek
 125. Ľudmila Podjavorinská: Ján Pravoslav Leška
 126. Hugolín Gavlovič
 127. Andrej Očenáš
 128. Martin Kollár
 129. František Jehlička: Memorandum della nazione slovacca (1919)
 130. Robert William Seton-Watson
 131. František Skyčák
 132. Ivan Stodola
 133. Alina Ferdinandy: Gejza Angyal
 134. Matej Metod Bella: Ján Pravdoľub Bella
 135. Cecoslovacchismo: Pavel Blaho
 136. Rudolf Fabry: Valentín Beniak, Vladimír Reisel, Janko Silan
 137. Vavro Šrobár: Pavel Blaho, Emil Stodola, Kornel Stodola
 138. Viktor Dvorčák: Sloviacchi
 139. Bohuš Nosák Nezabudov: Michal Hlaváček
 140. Elena Šoltésová
 141. Gorazd Zvonický: modernismo cattolico, Štefan Hlaváč, Janko Silan, Zlatko Kubanovič
 142. Convento dei piaristi di Podolínec
 143. Abbazia di Hronský Beňadik
 144. Codice di Nitra
 145. Locus credibilis
 146. Ľudovít Maróthy
 147. Ivan Dérer
 148. Ján Bakoš (semitista)
 149. Ján Bakoš (storico dell'arte)
 150. Marián Varga: Roman Berger, Pavol Hammel, Krištáľové krídlo
 151. Fedor Bartko
 152. Dichiarazione di Martin: Samuel Zoch, Juraj Koza-Matejov, Emil Stodola
 153. Castello di Sklabiňa
 154. Dušan Kováč
 155. Croce di Pribina: Croce di Milan Rastislav Štefánik
 156. Ferdinand Milučký
 157. Abbazia premostratense di Jasov
 158. Oskár Elschek
 159. Palazzo Andrássy
 160. Laureati honoris causa all'Università Comenio di Bratislava: Štefan Janšák, Adolf Vladimír Záturecký, František Votruba, Ladislav Hanus, Daniel Belluš, Karol Rebro, Ján Vilček, Emil Makovický
 161. Università medica slovacca di Bratislava
 162. Ján Vojtaššák: Rádio Lumen
 163. Consiglio di Stato della Repubblica Slovacca: Ján Balko, Bohuslav Klimo, Ferdinand Klinda, Franz Karmasin, František Šubík-Žarnov, Andrej Marsina, Martin Sokol
 164. Viktor Ravasz
 165. František Víťazoslav Sasinek
 166. Gabriela Kiliánová: Accademia Istropolitana Nova
 167. Vladimír Roy: Emil Boleslav Lukáč
 168. Gustáv Mallý: Jaroslav Augusta, Emil Pacovský
 169. Pavol Ušák Oliva: modernismo cattolico, Hana Kostolanská, Ignác Grebáč Orlov, Janko Silan, Štefan Moravčík
 170. Gejza Vámoš
 171. Štefan Krčméry: Ondrej Bartko, Juraj Tranovský
 172. Marián Lapšanský: Peter Toperczer
 173. Juraj Jakubisko: Deana Horváthová
 174. Ján Palárik
 175. Ján Gotčár: Michal Rárus
 176. Fraňo Štefunko: Slovenské pohľady, Miloslav Schmidt, Dušan Kuzma
 177. Mikuláš Štefan Ferienčík
 178. Juraj Slota
 179. Andrej Plávka: Unione degli scrittori slovacchi, surrealismo slovacco
 180. Artista meritevole
 181. Artista nazionale
 182. Elenco degli artisti nazionali cecoslovacchi
 183. Dušan Jurkovič
 184. Blažej Bulla
 185. Conferenza artistica slovacca: Mikuláš Bakoš, Rudolf Mrlian, Matej Považaj
 186. Bradlo
 187. Mausoleo di Milan Rastislav Štefánik
 188. Ferdiš Kostka
 189. Maiolica habana: František Kalesný, Heřman Landsfeld, Ignác Bizmayer
 190. Habani
 191. Andrej Koša
 192. Božena Slančíková-Timrava: Ema Goldpergerová, Oľga Petényi-Petianová
 193. Elenco dei fondatori della Matica slovenská
 194. August Horislav Krčméry: Ján Kadavý, Eugen Krčméry
 195. Maša Haľamová
 196. Andrej Bagar
 197. Janko Borodáč: Jozef Kello, Gašpar Arbét
 198. Martin Čulen
 199. Museo nazionale slovacco: Archivio nazionale slovacco
 200. Oto Ferenczy
 201. Alta scuola di arti musicali
 202. Insurrezione slovacca del 1848-1849
 203. Peter Michal Bohúň
 204. Oľga Borodáčová
 205. Hana Meličková: Daniela Lehutová
 206. Vladimír Hurban Vladimírov: Ján Štúr
 207. Gašpár Fejérpataky-Belopotocký: František Miroboh Belopotocký, Ján Drahotín Makovický, Slovenský prestolný prosbopis
 208. Paludza
 209. Chiesa articolare: Dieta di Sopron
 210. Emil Belluš: Circolo degli artisti slovacchi, Fridrich Weinwurm, Karel Havelka
 211. Slávičie údolie: Milo Urban
 212. Ctiboh Zoch: Società ceco-slovacca
 213. Petizioni di Gäceľ
 214. Vladimír Mináč: Unione degli scrittori slovacchi, Bratislava/nahlas, Partito della sinistra democratica (Cecoslovacchia), Milan Lasica, Peter Holka, Dana Podracká
 215. Comitato centrale del Partito comunista cecoslovacco
 216. Normalizzazione (Cecoslovacchia): Štefan Sádovský, Peter Colotka, František Mikloško
 217. Eugen Gerometta
 218. Janko Blaho
 219. Jur Janoška: Assemblea nazionale rivoluzionaria
 220. Jozef Kostka: Juraj Meliš, Marián Huba, Peter Roller, Jozef Brezany, Justín Hrčka
 221. Cyprián Majerník
 222. Mária Kišonová-Hubová: Martin Huba, Marián Huba
 223. Mikuláš Huba: Martin Huba, Marián Huba
 224. Galleria nazionale slovacca: Vladimír Wagner, Miloš Jurkovič, Milan Škorupa, Jaroslav Dubnický, Alžbeta Güntherová-Mayerová, Ľudmila Kraskovská, Vladimír Dedeček, Ján Koniarek
 225. Palazzo arcivescovile d'estate
 226. Basilica dei Sette Dolori della Vergine Maria
 227. Vincent Hložník
 228. Campanile di Sant'Urbano
 229. Ján Želibský
 230. Paľo Bielik: Karol Krška
 231. Margita Česányiová: Krútňava
 232. Helena Bartošová: Emil Schütz
 233. Ján Jamnický: Viktor Šulc, Peter Zvon, Ladislav Vécsey, Ján Ladvenica, František Zvarík, Vladimír Sýkora, Ferdinand Hoffman, Jozef Budský, Ján Solovič
 234. Karol L. Zachar: Ján Zachar
 235. Jozef Božetech Klemens
 236. Dezider Milly
 237. Ján Poničan: Unione degli scrittori slovacchi, Andrej Sirácky, Daniel Okáli, Bartolomej Urbanec
 238. Ján Meličko: Karol Ruppeldt
 239. Rudolf Pribiš: Eugen Kramár, Štefan Lukačovič, Romuald Zaymus
 240. Jozef Kollár
 241. Július Nemčík: Ernest Rákosi
 242. Alta scuola di arti figurative di Bratislava: Václav Cigler, Ľudovít Petránsky, Karol Ondreička, Štefan Šlachta, Ján Hoffstädter, Karol Weisslechner, Stanislav Stankoci, Bohunka Koklesová
 243. Elemír Halász-Hradil: Ján Grotkovský, Gejza Kieselbach
 244. Jozef Fabini: Jozef Hanula, Maximilián Schurmann
 245. Pavol Horov: Unione degli scrittori slovacchi
 246. Daniel Rapant: Società storica slovacca
 247. Viliam Záborský
 248. Mária Medvecká
 249. Orest Dubay
 250. Veľká Poľana
 251. Bacino di Starina: Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Zvala
 252. Cirocha
 253. Liptovská Mara: Lago di Orava
 254. Štefan Králik
 255. Juraj Tvrdý
 256. Ján Pöstényi: Ján Kohuth, Ladislav Hohoš
 257. Università tecnica slovacca
 258. Vecchia scuola slovacca: Partito nazionale slovacco
 259. Nuova scuola slovacca: hlasisti
 260. Jozef Pozdech
 261. Koloman Banšell
 262. Ján Mallý-Dusarov: hlasisti, Záhorie (regione)
 263. Ján Nepomuk Bobula
 264. Jozef Kozáček
 265. Veronika Remišová
 266. Ladislav Čemický
 267. Ján Čipka
 268. Collegium Pazmanianum
 269. Laborec
 270. Consiglio nazionale slovacco (1943-1992)
 271. Jozef Lettrich
 272. Patto di Natale: Imrich Karvaš, Martin Kvetko, Karol Šmidke, Matej Josko, Peter Zaťko, Rudolf Fraštacký, Ivan Horváth, Jozef Šoltés
 273. Ján Ursíny: programma di governo di Košice, Otto Obuch, Miloš Bugár, Ján Kempný
 274. Eugen Krón: Ľudovít Feld, Galleria della Slovacchia orientale
 275. Michal Chudík
 276. Camera del popolo dell'Assemblea federale
 277. Camera delle nazioni dell'Assemblea federale
 278. Jur Hronec: Rudolf Šipkovský, Università di Economia di Bratislava
 279. Cappella Istropolitana
 280. Zemplínska šírava: Oravská priehrada, pianura della Slovacchia orientale
 281. Elena Holéczyová
 282. Museo della Slovacchia orientale
 283. Imre Henszlmann
 284. Karol Anton Medvecký: Jozef Hollý, Jozef Ľudovít Holuby, Ľudovít Mičátek, Andrej Trúchlý-Sytnianský
 285. Karol Štúr
 286. Ladislav Slovák: Kamila Magálová, Marián Slovák
 287. Hlavná ulica (Košice)
 288. Colonna dell'Immacolata (Košice)
 289. Vojtech Löffler: Gejza Kieselbach, Vlado Šipoš, Ľudovít Feld, František Reichentál, Imrich Oravecz, Štefan Roskoványi
 290. Vladimír Kompánek: Dominik Tatarka, Krištáľové krídlo
 291. Konštantín Bauer
 292. Osemposchoďák
 293. Alexander Skutecký: Dominik Skutecký
 294. Palazzo di giustizia (Bratislava)
 295. Vojtech Holesch
 296. Július Jakoby: Juraj Bartusz, Galleria della Slovacchia orientale
 297. Tesoro di Košice
 298. Elena Kittnarová: Nová scéna
 299. Chiesa di Sant'Antonio di Padova (Košice)
 300. Matej Bel: Università Matej Bel di Banská Bystrica, Ján Solovič, Jozef Fraňo
 301. Ján Kulich
 302. Ján Nálepka: Miloš Krno
 303. Invasione slovacca della Polonia: Martin Rázus
 304. Martin Ťapák
 305. Jan Kupecký
 306. Albín Brunovský: Ľubomír Feldek, Ján Bodenek, Alojz Drahoš
 307. Jozef Karika: Università Matej Bel di Banská Bystrica
 308. Július Bukovinský
 309. Anton Jasusch
 310. Bohdan Warchal: Krištáľové krídlo, Orchestra da camera slovacca
 311. Ľudovít Čordák: Vojtech Klimkovič
 312. Juraj Herz
 313. Lea Mrázová
 314. Cappella di San Michele (Košice): Chiesa dei domenicani (Košice)
 315. Andrej Mráz: Andrej Truchl-Sytnianský, Mikuláš Štefan Feriančík, Martin Rázus
 316. Mikuláš Šprinc: Accademia cattolica slovacca, Unione degli scrittori e artisti slovacchi, Karol Strmeň, Ján J. Lach, Janko Silan, Andrej Žarnov
 317. Dezider Kardoš: Radio slovacca, Unione dei compositori slovacchi
 318. Conservatorio di Bratislava: Miloš Ruppeldt, Alois Kolísek, Peter Dvorský, Ladislav Chudík, Ján Strelec, Michal Vilec, Zdenko Nováček, Peter Oswald, Peter Čerman, Dana Hajóssi, Kornel Schimpl, Robert Stankovský, Imrich Križan, Ladislav Holásek, Ján Klimo
 319. Gustav Maršal Petrovský: Tatran
 320. Ondrej Caban
 321. Juraj Collinásy
 322. Ladislav Vychodil: Aleš Votava
 323. Edita Spannerová: Ján Zrzavý
 324. Ján Čajak il giovane: Ondrej Bartko, Michal Godra
 325. Milan Lajčiak: Unione degli scrittori slovacchi
 326. Castello di Budmerice
 327. Aurel Ballo: Eduard Ballo
 328. Vladimír Bahna: Tibor Rakovský, Monika Gajdošová, Ivan Bukovčan, Jozef Hollý, Rudolf Jašík, Zoro Záhon
 329. Jozef Kroner: Ľudovít Kroner, Ján Kroner (1927), Mária Hojerová, Terézia Hurbanová-Kronerová, Zuzana Kronerová, Ján Kroner (1956), Fero Fenič.
 330. Ľudo Zúbek: Radio slovacca, Adela Ostrolúcka
 331. Vojtech Mihálik: Unione degli scrittori slovacchi, Ivan Štrpka, Štefan Moravčík, Milan Richter, Ján Švantner, Daniela Kapitáňová, Ján Vilikovský
 332. František Studený
 333. Palazzo arcivescovile (Košice): Jozef Čársky
 334. Mikuláš Jordán: Eduard Ballo